FANDOM


(Dutch) See Channel4doc_en. Translate this whole page from "Introduction" into Dutch. Improve it if you wish.

IntroductionEdit

On 4 September 2006, Channel 4 TV in England broadcast a one-hour documentary on Freezone Scientology. The copyright to this programme belongs to Channel 4--it is not in the public domain. Terril Park asked Channel 4 if it was OK to distribute DVD copies of the programme to individuals in the FZ and was told sure. This wiki page, and similar pages such as "Channel4doc_ru" or "Channel4doc_fr", are so that a transcript of that programme can be produced, and translated, by many people working at once world-wide without duplication of effort. This is in the spirit of Channel 4's permission as Scienowiki certainly does not attract a wide audience outside of the Scientology community. If Channel 4 objects, these pages will be deleted.

Translators: Please name any new page in your language using the standard two-letter abbreviation, as above, and include this introduction (translated).

Transcribers: Please use the talk page--the "discussion" tag at the top--for any discussion about this transcript. Some things are very clearly stated, and some are not.

The Channel4doc_en page contains the verbatim transcript in subtitle form. It has not been rephrased as is usual with subtitles, although translations of the English subtitles into non-English subtitles should follow the normal rules for such translations. Translations for non-English subtitles should be made from the English subtitles on this page you are currently reading.

Viewer instructionsEdit

1. Get a copy of the "Standard" version of the Channel 4 programme, 48:33 long. Check, for instance, that Part Four starts at 41:35. It is VERY important that you use this version and no other version. If you use a different version the subtitles will not synchronize.

2. Use media player software that will work with separate video files and subtitle files. The "VLC Media Player" is free of charge. The software seems to work well.

3. Open a text editor (like "NotePad"), not a word processing programme. Copy the subtitles below to a file in your computer.

4. It should look like this:

1
00:00:01,750 --> 00:00:11,240
Why, if Jesus could turn water into wine,
did he not do other things 

2
00:00:11,250 --> 00:00:14,990
that were more relevant? I mean, if you
were the Son of God and you had those

3
00:00:15,000 --> 00:00:19,800
powers, you wouldn't organize a 
piss-up at your pal's wedding.

4
00:00:20,000 --> 00:00:24,700
You would stop people starving.

etc.

5. Save the text file on your computer (whatever name you want, but it MUST have an .srt extension. Do this by using the all files setting, (*.*), as the file type.

6. Open up the VLC Media Player. A box will open. At the top is a space marked "Open" where you can select the .avi file where you have the video stored. Do that. Underneath it is a little box marked "Use a subtitles file". Click in that. Then in the second space, select the .srt text file you just created. Click "OK".

7. The player should now start to play the video, with the subtitles visible at the bottom. The synchronization should be correct.

8. If there is an error in translation, or an error in timing, please correct it. You can adjust the master subtitle file here on this page in Scienowiki where you copied it from. This will help everyone.SubtitlesEdit


1
00:00:01,750 --> 00:00:11,240
Waarom, als Jezus water in wijn kon veranderen,
heeft hij geen andere dingen gedaan

2
00:00:11,250 --> 00:00:14,990
die betekenisvoller waren? Ik bedoel, als je
de Zoon van God was en je had zulke

3
00:00:15,000 --> 00:00:19,800
gaven, dan zou je geen zuipfestijn
organiseren op bruiloft van je vriend.

4
00:00:20,000 --> 00:00:24,700
Je zou ervoor zorgen dat mensen
geen honger meer lijden.

5
00:00:24,750 --> 00:00:26,740
Ok, ik weet dat hij dat ene ding
op de berg gedaan heeft,

6
00:00:26,750 --> 00:00:29,850
met die vis en die broden.

7
00:00:30,000 --> 00:00:31,900
Maar hij had die bijeenkomst
zelf georganiseerd.

8
00:00:32,150 --> 00:00:34,500
Dat was wel het minste wat hij kon doen,
zorgen voor een beetje catering.

9
00:00:34,750 --> 00:00:38,000
Sorry, ik irriteer de
christenen als de pest.

10
00:00:38,000 --> 00:00:40,240
Mijn naam is Hardeep Singh Kholi.

11
00:00:40,250 --> 00:00:45,200
Ik ben schrijver, acteur, regisseur, presentator,
model, actrice, wat dan ook.

12
00:00:45,250 --> 00:00:49,240
Iedereen die ik verteld heb over de reis die ik
ga ondernemen reageerde met gelach of verachting.

13
00:00:49,250 --> 00:00:51,900
Ik heb tien dagen om God te vinden--

14
00:00:51,950 --> 00:00:53,500
via Scientology.

15
00:00:58,500 --> 00:00:59,024
Hardeep

16
00:00:59,424 --> 00:00:59,999
Krijg de klere...

17
00:01:00,600 --> 00:01:01,400
DANK JE!

18
00:01:02,300 --> 00:01:04,190
Het probleem met jou
--je bent stom!

19
00:01:05,800 --> 00:01:07,290
Ik zal de auditing-opdracht herhalen

20
00:01:10,300 --> 00:01:11,990
Ik heb ervoor gezorgd dat
je gehersenspoeld bent, maat!

21
00:01:12,300 --> 00:01:14,490
Er zijn werkelijk geen geheimen meer

22
00:01:15,000 --> 00:01:18,090
De wereld zal zien dat Hardeep
gehersenspoeld is.

23
00:01:18,100 --> 00:01:20,890
Je zult nooit of te nimmer meer een
baan kunnen vinden.

24
00:01:21,200 --> 00:01:24,100
Hoe denk je dat ik me voel, man?
Je zei: "hersenspoelen"!

25
00:01:30,500 --> 00:01:33,250
Handleiding voor beginners
over L. Ron Hubbard

26
00:01:34,500 --> 00:01:39,250
Eén ding dat ik van mijn ouders geleerd heb,
dat me als kind bijgebracht is,

27
00:01:39,560 --> 00:01:44,700
en het staat absoluut in de Sikh-geschriften,
is, dat er vele wegen naar God zijn.

28
00:01:46,000 --> 00:01:49,950
De Scientology-weg naar geestelijke verlichting
begon in het midden van de vorige eeuw in Amerika.

29
00:01:50,250 --> 00:01:52,500
Hij werd uitgevonden door L. Ron Hubbard,

30
00:01:52,600 --> 00:01:56,800
een productieve science-fiction-schrijver die
in het Californië van de jaren '50 leefde.

31
00:01:56,900 --> 00:01:59,900
In eerste instantie werd het afgedaan als 
ongevaarlijke zelf-therapie,

32
00:02:00,000 --> 00:02:02,250
een populaire filosofie
voor het Atoomtijdperk.

33
00:02:02,500 --> 00:02:07,550
Scientologen geloven dat alle mensen
geestelijke wezens zijn, 'thetans' genaamd,

34
00:02:07,560 --> 00:02:12,990
die tegengehouden worden in het volbrengen
van hun mogelijkheden als mens door
negatieve ervaringen uit het verleden,

35
00:02:13,000 --> 00:02:16,990
gevangen in hun onderbewuste dat een persoon
verhindert succes te bereiken.

36
00:02:17,000 --> 00:02:21,100
Scientology claimt een antwoord te hebben voor deze
storende herinneringen in de vorm van een proces

37
00:02:21,200 --> 00:02:25,990
genaamd 'auditing.' Daarvan wordt gezegd dat het een
kruising is tussen counselling en biecht,

38
00:02:26,000 --> 00:02:30,850
een proces dat gemeten wordt met een electronische
machine, die de E-meter genoemd wordt. Er is weinig bekend

39
00:02:30,860 --> 00:02:35,990
over dit ritueel buiten de Kerk. Het proces
claimt de mentale littekens te genezen

40
00:02:36,000 --> 00:02:42,970
die over vele levens verzameld zijn, waardoor de
deelnemers de kans krijgen in een verlichte staat te leven.

41
00:02:48,470 --> 00:02:53,003
Dit is hoe de Kerk heden ten dage gezien wil worden.
De glamoureuze buitenkant van Scientology.

42
00:02:53,405 --> 00:02:58,124
Ik zal bot zijn.
Scientology HEEFT antwoorden.

43
00:02:58,566 --> 00:03:01,093
En waar jij gefaald hebt, is dat alleen
omdat je het gereedschap miste

44
00:03:01,376 --> 00:03:04,248
om op een effectieve manier
te bereiken wat je wilde.

45
00:03:06,032 --> 00:03:09,502
Waarom steken enkele van de meest in het oog lopende
mensen op deze planeet de loftrompet over de Kerk

46
00:03:09,502 --> 00:03:15,179
terwijl deze overstelpt wordt met beschuldigingen van
fanatisme, hersenspoelen en verborgen geboortes?

47
00:03:17,053 --> 00:03:21,125
Kom ik terug als gehersenspoelde komiek,
of zal ik een religie vinden die haar belofte

48
00:03:21,125 --> 00:03:25,221
waar kan maken en de planeet kan verenigen
met zijn spirituele gereedschapskist voor iedereen?

49
00:03:26,126 --> 00:03:30,284
Om eerlijk te zijn is waar ik het meest bang voor ben,
dat ik gehersenspoeld zal worden -- en mijn vrouw net zo.

50
00:03:31,032 --> 00:03:33,812
We vroegen aan de Kerk om mee te doen aan deze film.
Ze zeiden:

51
00:03:34,314 --> 00:03:38,625
'Om volledig duidelijk te zijn: het is een vreemde
keuze om een komiek uit te zoeken die

52
00:03:38,625 --> 00:03:42,561
niet gelooft in georganiseerde religie,
zoals uw presentator. Het is aanstootgevend.'

53
00:03:43,439 --> 00:03:49,437
Aanstootgevend. In ieder geval heeft Los Angeles
in Amerika erkend dat ik een komiek ben.

54
00:03:50,596 --> 00:03:53,892
Deze en andere beperkingen die aan de film gesteld
werden betekenden dat we niet mijn 

55
00:03:54,094 --> 00:03:56,657
spirituele pad door de Scientology-
Kerk zouden kunnen volgen.

56
00:03:57,190 --> 00:04:01,083
Gelukkig was ik erachter gekomen dat de leerstellingen
van L. Ron Hubbard ook buiten de Kerk onderwezen werden.

57
00:04:01,531 --> 00:04:07,063
Deze religie had maar dertig jaar nodig gehad
om tot haar reformatie te komen.

58
00:04:07,139 --> 00:04:10,719
De Freezone, de protestanten van Scientology.

59
00:04:13,135 --> 00:04:16,703
De Scientology-Kerk behandelt de
Freezone als gevaarlijke ketters.

60
00:04:16,920 --> 00:04:19,373
Ze mogen zichzelf niet
eens Scientologen noemen

61
00:04:21,034 --> 00:04:22,858
Het is altijd moeilijk geweest om 
contact met hen te krijgen.

62
00:04:23,295 --> 00:04:25,749
Mijn eerste ontmoeting met hen was via
een video-link met Los Angeles.

63
00:04:26,689 --> 00:04:30,169
Roland is een belangrijk persoon in de Freezone
en voormalig lid van de Kerk.

64
00:04:30,793 --> 00:04:33,927
Wat is er in de Kerk gebeurd eind jaren '70?

65
00:04:34,154 --> 00:04:41,585
De Kerk was een behoorlijk dynamische organisatie.
In 1982 kwam er een plotselinge verandering.

66
00:04:42,219 --> 00:04:48,965
Het huidige bestuur van de Kerk nam de zaak over en zette
een groot aantal van de hooggeplaatsten van toen af.

67
00:04:50,123 --> 00:04:55,689
Deze mensen probeerden hun eigen organisaties
op te richten toen ze de Kerk verlieten

68
00:04:55,689 --> 00:05:01,953
en leverden wezenlijk dezelfde dingen als de Kerk,
maar dan buiten de invloedssfeer van de Kerk.

69
00:05:02,669 --> 00:05:08,247
Het Internet heeft ervoor gezorgd dat
de zogenaamde Freezone kon bloeien.

70
00:05:08,261 --> 00:05:12,531
Daarmee bedoel ik de mensen buiten de Kerk
die nog steeds actief Scientoloog zijn

71
00:05:12,533 --> 00:05:17,985
en die wat 'de Technologie' heet, actief
promoten en toepassen.

72
00:05:18,155 --> 00:05:20,739
Roland had wat advies voor me met betrekking
tot mijn auditing-sessie,

73
00:05:21,246 --> 00:05:25,459
een reinigingsritueel dat nooit eerder vertoond is
en dat de sleutel tot verlichting via Scientology vormt.

74
00:05:25,945 --> 00:05:27,907
Wat kon ik het beste doen op mijn reis?

75
00:05:28,942 --> 00:05:31,719
Doe het gewoon oprecht, ga er helemaal voor.

76
00:05:32,119 --> 00:05:36,094
Er zijn dingen over jezelf die je 
niet wilt confronteren.

77
00:05:36,784 --> 00:05:39,802
Dingen die je gedaan hebt die je niet 
toe wilt geven, zaken,

78
00:05:40,019 --> 00:05:44,091
zwakheden van jezelf die beschamend zijn
die je niet wilt uitspreken.

79
00:05:44,542 --> 00:05:48,781
Wanneer je in sessie gaat, zul je uiteindelijk
al die dingen moeten confronteren.

80
00:05:49,603 --> 00:05:52,905
Moeilijk om te doen, het bestaat uit vele lagen,
het duurt even om het te doen.

81
00:05:53,484 --> 00:05:56,917
Het is niet makkelijk, maar het is het waard.

82
00:05:57,711 --> 00:06:01,168
Zo lang je het doet met een auditor 
die geen misbruik van je maakt.

83
00:06:03,176 --> 00:06:06,592
Verrek! Ik hoop dat ik niet naar
de klote ga door deze film te maken, man!

84
00:06:11,486 --> 00:06:12,924
Maak je je geen zorgen?

85
00:06:14,329 --> 00:06:17,124
Ja! Jij maakt je verdomme geen zorgen - 
jij hoeft het niet te doen, is het wel?

86
00:06:23,230 --> 00:06:27,986
Ik maak me wel degelijk zorgen, heel erg, alhoewel
ik niet precies weet waarover dan.

87
00:06:28,350 --> 00:06:33,173
Om mezelf volledig voor te bereiden voor auditing
moet ik een gids en mentor vinden.

88
00:06:33,796 --> 00:06:36,636
Het benauwde me een beetje
toen ik naar Saint Hill ging.

89
00:06:37,446 --> 00:06:41,089
Net buiten East Grinstead bevindt zich
het geestelijk huis van L. Ron Hubbard,

90
00:06:41,315 --> 00:06:43,510
en het hoofdkantoor van
de Kerk in Groot Brittanië.

91
00:06:43,510 --> 00:06:45,010
Ik ben hier gekomen om
Dominic te ontmoeten,

92
00:06:45,218 --> 00:06:48,177
De meest vooraanstaande van alle afvalligen
van de Kerk in de afgelopen tien jaar.

93
00:06:48,785 --> 00:06:51,854
Hoe voel je je wanneer je ernaar kijkt,
een plek die je vroeger je thuis noemde?

94
00:06:52,647 --> 00:06:53,926
Het is een prachtige plek.

95
00:06:54,237 --> 00:06:55,717
Je kunt er niet meer heen, klopt dat?

96
00:06:55,769 --> 00:06:58,017
- Ja, ik begrijp het.
- Het is niet, eh...

97
00:06:59,377 --> 00:07:01,517
Hee man, 'c'est la vie', zo is het leven.

98
00:07:01,626 --> 00:07:04,216
Uit angst voor hoe de Kerk zal reageren
op het feit dat hij meedoet,

99
00:07:04,217 --> 00:07:06,869
stond Dominic erop dat we elkaar
niet bij hem thuis ontmoetten.

100
00:07:06,981 --> 00:07:09,915
Het zijn fantastische mensen en ze geloven
werkelijk in wat ze doen.

101
00:07:09,925 --> 00:07:11,454
Maar ze hebben mensen

102
00:07:11,454 --> 00:07:14,182
die over jouw lot beslissen

103
00:07:14,527 --> 00:07:17,709
en als je niet doet wat je behoort te doen

104
00:07:18,134 --> 00:07:21,016
dan kom je flink in de problemen.

105
00:07:21,128 --> 00:07:24,438
Nadat hij de Kerk verlaten heeft, heeft Dom zich
aangesloten bij een Europees netwerk van Freezoners

106
00:07:24,500 --> 00:07:26,917
die leven naar de Scientology-leer
en deze uitoefenen.

107
00:07:27,512 --> 00:07:31,636
Een groep van de mensen die vertrokken zijn
hebben 'Ron's Org' gevormd.

108
00:07:31,636 --> 00:07:34,728
L. Ron Hubbard stond onder
vrienden bekend als 'Ron,'

109
00:07:34,955 --> 00:07:36,314
dus startten zij de Ron's Org.

110
00:07:36,750 --> 00:07:40,808
Ron's Org zegt: 'Wij passen alleen de 
technologie van L. Ron Hubbard toe.'

111
00:07:41,046 --> 00:07:43,478
Je heb de Ron's Org,
de Scientology-Kerk,

112
00:07:43,478 --> 00:07:45,641
en daarnaast de Freezone als
breed begrip.

113
00:07:46,324 --> 00:07:49,977
Maar Ron's Org is niet één organisatie.
Het is een heleboel kleine organisaties.

114
00:07:49,977 --> 00:07:51,116
Juist, een heleboel.

115
00:07:51,116 --> 00:07:52,711
Bedoel je honderdduizenden, miljoenen?

116
00:07:52,711 --> 00:07:54,909
Nee, zo groot is het helemaal niet.

117
00:07:54,909 --> 00:07:59,696
Tien, vijftien, twintig medewerkers
vormen een organisatie.

118
00:07:59,880 --> 00:08:03,216
De organisatie groeit in Europa,
maar bloeit op plekken als Rusland

119
00:08:03,426 --> 00:08:05,835
die buiten het bereik vallen van de
advocaten van de Kerk.

120
00:08:06,067 --> 00:08:09,115
We gaan rondreizen en dan 
zul je goede indruk krijgen.

121
00:08:09,279 --> 00:08:11,604
Dominic heeft moedig toegestemd
om mijn gids en mentor te zijn.

122
00:08:11,744 --> 00:08:15,096
Maar wat stel je voor
dat ik nu ga doen?

123
00:08:15,307 --> 00:08:17,958
Je wilt erachter komen waar
Scientology precies om draait.

124
00:08:17,960 --> 00:08:19,859
Je zou een boek moeten lezen,
een cursus moeten volgen.

125
00:08:19,891 --> 00:08:23,693
Een goede cursus om te beginnen zou
de HQS-cursus zijn

126
00:08:23,694 --> 00:08:26,694
dat betekent:
'Hubbard Qualified Scientologist' Cursus.

127
00:08:26,751 --> 00:08:30,610
Doe dat. Lees het 'Dianetics'-boek.

128
00:08:31,076 --> 00:08:33,567
Lees, bijvoorbeeld, 'Grondbeginselen 
van het denken'.

129
00:08:33,967 --> 00:08:35,135
Vertel me over de Brug.

130
00:08:35,379 --> 00:08:38,506
Goed. Nou, je zou het
zo kunnen zeggen, oke?

131
00:08:38,507 --> 00:08:42,385
Als je zegt dat je naar een
hogere staat van bestaan wilt komen

132
00:08:42,786 --> 00:08:44,355
en je ziet waar je nu bent...

133
00:08:44,356 --> 00:08:46,056
...als een lagere staat van bestaan

134
00:08:46,057 --> 00:08:48,184
en je wilt naar een hogere staat van 
bestaan gaan,

135
00:08:48,185 --> 00:08:50,791
dan moet je daar op één of andere
manier komen.

136
00:08:50,792 --> 00:08:55,258
En het concept is dat
als je niet het juiste pad volgt

137
00:08:55,259 --> 00:08:58,559
je terecht zult komen in
een afschuwelijke kloof.

138
00:08:58,560 --> 00:09:01,335
Dus wat je doet is de Brug bewandelen.

139
00:09:01,336 --> 00:09:05,191
En in principe vertellen de geschriften van
Ron welke weg je moet bewandelen.

140
00:09:05,742 --> 00:09:09,448
De Brug is het belangrijkste concept in
de leerstellingen van L. Ron Hubbard

141
00:09:09,521 --> 00:09:11,909
en bestaat eigenlijk uit
twee parallelle bruggen.

142
00:09:11,926 --> 00:09:14,932
Deelname aan de ene kant helpt
je je onderbewuste te onderzoeken;

143
00:09:14,932 --> 00:09:17,995
de andere helpt je met het
bewuste deel van het leven.

144
00:09:18,139 --> 00:09:21,433
De onderbewuste kant wordt aangesproken
door deel te nemen aan auditing.

145
00:09:22,275 --> 00:09:25,019
De praktische kant van de Brug
bestaat uit een aantal trainingen

146
00:09:25,020 --> 00:09:28,217
die erop gericht zijn iemand
tot betere communicator te maken.

147
00:09:32,296 --> 00:09:35,897
Ik werd afgewezen door de Kerk,
ontdekte de Freezone,

148
00:09:35,997 --> 00:09:39,987
en vond een mentor die welwillend is
om me door de basistraining te gidsen.

149
00:09:39,987 --> 00:09:43,079
Als ik slaag, zegt hij, zal hij me auditeren.

150
00:09:43,340 --> 00:09:44,907
De training vindt plaats in Moskou

151
00:09:44,908 --> 00:09:47,020
en ik zal door vier landen moeten reizen

152
00:09:47,021 --> 00:09:48,721
waarbij ik de Freezone-beweging ontdek

153
00:09:48,722 --> 00:09:50,848
en waarbij ik tegelijk studeer.

154
00:09:53,898 --> 00:09:56,505
Ik moet in de gaten houden
dat ik gaandeweg lees en

155
00:09:56,506 --> 00:09:58,506
leer over Scientology.

156
00:09:58,507 --> 00:10:01,918
Voordat we aan deze reis begonnen
heb ik nog niets bestudeerd

157
00:10:01,919 --> 00:10:04,319
en dit is wat ik ontdek.

158
00:10:04,320 --> 00:10:05,731
Twee heel interessante zaken.

159
00:10:06,187 --> 00:10:10,214
Scientology heeft geen groot mysterie,
geen grote geloofsvraagstukken,

160
00:10:10,215 --> 00:10:14,376
er wordt niet op gerekend dat je
eenvoudigweg gelooft.

161
00:10:14,814 --> 00:10:17,484
Het streeft ernaar alles wat het
zegt te bewijzen.

162
00:10:17,485 --> 00:10:19,806
En daarnaast: mensen zijn er erg
kritisch over

163
00:10:19,807 --> 00:10:22,907
omdat het geschreven lijkt te zijn
in een erg eenvoudige vorm,

164
00:10:22,908 --> 00:10:25,705
en ik was er ook kritisch over,
omdat het lijkt op

165
00:10:25,706 --> 00:10:28,706
filosofie of psychologie voor de dommen,

166
00:10:28,707 --> 00:10:32,204
maar eigenlijk, als je erover nadenkt,
is het ongeloofelijk veelomvattend.

167
00:10:32,205 --> 00:10:34,918
Dat hangt absoluut samen met dat idee

168
00:10:34,919 --> 00:10:38,173
dat er geen mysteries zijn
en geen geheimen.

169
00:10:38,494 --> 00:10:41,403
Het is voor mensen, alle mensen,
om iets mee te doen.

170
00:10:49,004 --> 00:10:51,104
- Max...Hoi.
- Max...Hoi...Goed je te ontmoeten.

171
00:10:51,198 --> 00:10:54,696
Ik ben hier om Max te ontmoeten, het hoofd
van de Zwitserse afdeling van Ron's Org.

172
00:10:55,257 --> 00:10:57,474
Max leidt het trainingskamp in Moskou.

173
00:10:57,561 --> 00:10:59,898
Ik wil me inschrijven voor één
van de cursussen,

174
00:10:59,899 --> 00:11:01,299
maar eerst moet ik gekeurd worden,

175
00:11:01,300 --> 00:11:02,690
niet alleen door Max,

176
00:11:02,691 --> 00:11:05,691
maar ook door zijn studenten en familie.

177
00:11:06,216 --> 00:11:09,823
Probeer onderscheid te maken tussen
de Kerk en Scientology.

178
00:11:10,188 --> 00:11:12,090
Haal die twee uit elkaar.

179
00:11:12,102 --> 00:11:18,229
Net zoals dat Katholicisme niet noodzakelijk
hetzelfde betekent als Christendom, zie je?

180
00:11:18,230 --> 00:11:20,024
Ben je blij dat je niet meer 
in de Kerk bent?

181
00:11:20,025 --> 00:11:23,425
- Mis je de Kerk?
- Nee, nee.

182
00:11:24,426 --> 00:11:26,886
In het begin dacht ik dat 
het een filosofie was.

183
00:11:27,136 --> 00:11:30,568
Soms dacht ik echt dat het een
soort psychologie was.

184
00:11:30,569 --> 00:11:34,996
Ik vond het moeilijk te begrijpen
waarom dit een religie genoemd wordt.

185
00:11:34,997 --> 00:11:41,667
Wat mij betreft is het een filosofie
en zeker ook een spirituele factor en

186
00:11:41,668 --> 00:11:47,226
dat ding waarmee je jezelf kunt verbeteren.

187
00:11:47,593 --> 00:11:52,231
Je vindt antwoorden. Je vindt antwoorden
om in het leven te gebruiken.

188
00:11:52,455 --> 00:11:57,277
We vinden wetendheid en daardoor
hoeven we niet te geloven.

189
00:11:57,294 --> 00:12:00,095
Je kunt het gebruiken omdat er wijsheid is
en omdat er waarheid in zit.

190
00:12:00,096 --> 00:12:02,562
Je kunt mensen niet controleren
zonder waarheid,

191
00:12:02,563 --> 00:12:03,789
of zonder ervoor te zorgen dat ze

192
00:12:03,790 --> 00:12:04,990
- geloven...dat het de waarheid is.
- Juist.

193
00:12:04,991 --> 00:12:06,458
Ik hoef niet de bidden.

194
00:12:06,459 --> 00:12:08,687
Ik hoef niet iets speciaals te eten.

195
00:12:08,688 --> 00:12:11,536
Ik hoef niet mijn haar wel of niet
te knippen.

196
00:12:11,537 --> 00:12:15,866
Ik hoef niets in mijn leven anders te doen

197
00:12:15,867 --> 00:12:19,534
behalve dat ik iemand naar mijn
huis laat komen

198
00:12:19,864 --> 00:12:21,560
of dat ik hierheen ga
en auditing doe.

199
00:12:21,561 --> 00:12:23,073
Dat is de enige verandering.

200
00:12:23,074 --> 00:12:25,687
En mijn leven wordt elke week
beter en beter en beter 

201
00:12:25,688 --> 00:12:27,305
iedere keer dat ik het doe.

202
00:12:27,585 --> 00:12:29,938
Ik worstel om je Zwitserse
accent te begrijpen.

203
00:12:32,967 --> 00:12:34,393
Geloof jij in God?

204
00:12:35,234 --> 00:12:45,846
Niet in de betekenis van geloof, 
een hogere macht als God, geloof ik niet in.

205
00:12:46,565 --> 00:12:47,736
Geloof jij in God?

206
00:12:47,737 --> 00:12:49,877
Ja, maar ik heb een
speciale definitie.

207
00:12:50,360 --> 00:12:53,499
Ik vroeg altijd:
'Wie is God?'

208
00:12:53,500 --> 00:12:55,900
'Wat is God?' en

209
00:12:55,430 --> 00:12:58,162
toen ik begon in Scientology

210
00:12:58,163 --> 00:13:03,663
vond ik een definitie in een
oud, dik woordenboek.

211
00:13:03,664 --> 00:13:08,026
Er stond:
'Een spiritueel wezen'

212
00:13:08,027 --> 00:13:10,727
'een buitenaards spiritueel wezen'

213
00:13:10,728 --> 00:13:14,228
en eigenlijk is dat oke voor mij.

214
00:13:14,664 --> 00:13:17,504
De afwezigheid van enige overeenstemming
over God was verfrissend.

215
00:13:17,972 --> 00:13:20,767
Maar waar ik werkelijk iets over
wilde weten was auditing.

216
00:13:20,854 --> 00:13:23,500
Terwijl je de blikjes vasthoudt, gaat er een
electrische stroom door je heen.

217
00:13:23,501 --> 00:13:26,304
Die is heel erg licht,
je voelt hem niet eens.

218
00:13:27,199 --> 00:13:29,376
Wanneer je een vraag of een
opdracht krijgt,

219
00:13:29,377 --> 00:13:32,818
als er emotionele spanning aanwezig is
ondervindt de electriciteit weerstand

220
00:13:32,819 --> 00:13:35,316
en kan deze niet zo gemakkelijk
door je lichaam gaan

221
00:13:35,317 --> 00:13:37,514
en op die manier wordt deze
zichtbaar op de meter van de auditor.

222
00:13:39,735 --> 00:13:41,175
Ik ben niets wijzer geworden over auditing,

223
00:13:41,176 --> 00:13:44,712
maar Max heeft toegezegd mij en de
camera's rond te leiden in zijn kamp in Moskou.

224
00:13:44,896 --> 00:13:48,580
Ik heb nu twee dagen en 800 mijl
om mezelf klaar te stomen.

225
00:13:49,810 --> 00:13:51,863
Oke, ik moet even een paar stappen terug doen.

226
00:13:51,912 --> 00:13:54,288
Oke. 'Scientology legt dit kort uit.'

227
00:13:54,289 --> 00:13:56,244
'De actie-cyclus is een
schijnbaarheid als volgt:'

228
00:13:56,245 --> 00:13:59,850
- 'Creëren, dan Overleven, dan Vernietigen'... Oke?
- Ja.

229
00:14:00,280 --> 00:14:01,679
L. Ron beschrijft het als:

230
00:14:01,698 --> 00:14:04,008
'De werkelijke actie-cyclus
is als volgt:'

231
00:14:04,009 --> 00:14:07,336
- 'Creëren, creëren-creëren-creëren,'
- Mmm-hmm

232
00:14:07,358 --> 00:14:11,472
'creëren tegen-creëren,
geen creatie, nietsheid.'

233
00:14:13,634 --> 00:14:14,985
Oke.

234
00:14:17,170 --> 00:14:18,175
Discussie!

235
00:14:19,422 --> 00:14:20,956
Ik weet niet

236
00:14:23,958 --> 00:14:25,813
Ik bedoel: ik begrijp het,

237
00:14:26,191 --> 00:14:27,061
ik ben er alleen niet helemaal zeker van

238
00:14:27,062 --> 00:14:29,262
- wat de bedoeling er van is.
- Ja

239
00:14:30,679 --> 00:14:33,924
- Kun jij me vertellen hoe--

240
00:14:34,161 --> 00:14:38,520
Ik ben geinteresseerd in jouw definitie van
de werkelijke actie-cyclus.

241
00:14:38,939 --> 00:14:39,499
Nee, nee, nee.

242
00:14:39,500 --> 00:14:40,900
- Zo werkt dat niet.
- Oke.

243
00:14:40,990 --> 00:14:41,926
Ik bedoel, ik denk misschien...

244
00:14:41,927 --> 00:14:43,627
- Ik moet gewoon wat meer lezen en misschien...
- Juist

245
00:14:43,628 --> 00:14:45,163
vallen de dingen dan op hun plek.

246
00:14:45,179 --> 00:14:48,576
- Ik denk het, ik denk, eh--
- Dit is pas hoofdstuk 2.

247
00:14:48,859 --> 00:14:54,169
Euh, tsja, hoe zit het met het
bereiden van een maaltijd, is dat 'Creëren'?

248
00:14:56,030 --> 00:14:59,304
Ja, zeker. Ja, nee, het is goed,
dat is een goed voorbeeld.

249
00:14:59,305 --> 00:15:00,926
- Oke, een maaltijd. Bereiden van een maaltijd.
- Dus dat is een dagelijkse gebeurtenis

250
00:15:01,206 --> 00:15:03,138
- Dus het bereiden van een maal is het creëren ervan.
- Goed.

251
00:15:03,192 --> 00:15:07,164
- Het eten ervan is overleven.
- (is dat zo?)

252
00:15:07,187 --> 00:15:11,581
En wanneer het allemaal op is --
heb je het voedsel vernietigd.

253
00:15:13,838 --> 00:15:15,210
Toen onze trein aankwam in München,

254
00:15:15,285 --> 00:15:17,519
moest ik mijn Scientology-boek
uit het zicht plaatsen.

255
00:15:19,871 --> 00:15:22,148
De dame die ik hier zou ontmoeten
zou me uitleggen waarom.

256
00:15:28,312 --> 00:15:33,179
Sinds 1996 is het zo dat wanneer
je een officiële baan wilt,

257
00:15:33,769 --> 00:15:35,429
je een document moet tekenen,

258
00:15:35,963 --> 00:15:38,900
waarop staat dat je geen Scientoloog bent.

259
00:15:39,127 --> 00:15:42,010
- Alleen een Scient--
- Alleen Scientology, niet een kerk.

260
00:15:42,365 --> 00:15:44,928
Het maakt ze niet uit of je 
welke andere religie dan ook hebt,

261
00:15:45,036 --> 00:15:46,336
om het even welk ander geloof,

262
00:15:46,640 --> 00:15:48,588
of je in God gelooft of niet.

263
00:15:48,589 --> 00:15:50,540
De enige vragen gaan over Scientology?

264
00:15:50,541 --> 00:15:54,803
Ja. Sta je daarachter, doe je dingen

265
00:15:55,012 --> 00:15:57,167
volgens de methoden van L. Ron Hubbard?

266
00:15:57,273 --> 00:15:58,397
Dat zijn zeer specifieke vragen.

267
00:15:58,398 --> 00:16:00,500
- Moet je dat voor iedere baan invullen?
- Ja.

268
00:16:00,500 --> 00:16:01,314
- ...werkelijk?
- Ja.

269
00:16:01,314 --> 00:16:04,104
- Iedere overheidsbaan?
- Ja...

270
00:16:04,105 --> 00:16:06,362
Heb je je kinderen verteld dat je Scientoloog bent?

271
00:16:06,366 --> 00:16:08,476
Ik gebruik het woord 'Scientology' niet zo vaak

272
00:16:08,532 --> 00:16:10,364
omdat ik bang ben dat ze

273
00:16:10,365 --> 00:16:12,551
het woord 'Scientology' tegen
de verkeerde persoon zullen gebruiken.

274
00:16:12,689 --> 00:16:13,848
Sommige mensen zeggen:

275
00:16:13,849 --> 00:16:16,613
'Nee, ik wil je niet zien
omdat je gevaarlijk bent.'

276
00:16:17,110 --> 00:16:20,037
- De Scientology-Kerk vindt jou onprettig.
- Mmm-hmm.

277
00:16:21,292 --> 00:16:23,259
- De Duitse overheid vindt jou niet aardig.
- Mmm-hmm.

278
00:16:23,991 --> 00:16:26,893
Wie vindt jou aardig? Wie steunt jou?
Wie helpt jou?

279
00:16:26,894 --> 00:16:27,924
De vrienden die het weten.

280
00:16:28,821 --> 00:16:30,096
Het zou makkelijker geweest zijn
in jouw leven

281
00:16:30,097 --> 00:16:33,165
om Scientology op te geven
dan om ermee door te gaan.

282
00:16:33,555 --> 00:16:38,460
Ja, maar, dan zou het leven
moeilijker zijn.

283
00:16:38,770 --> 00:16:40,461
Weet je, ik heb met heel wat

284
00:16:40,678 --> 00:16:42,112
Scientologen gesproken de laatste dagen.

285
00:16:42,570 --> 00:16:45,166
- Ze zeggen allemaal hetzelfde.
- Mmm-hmm.

286
00:16:45,167 --> 00:16:49,555
- Allemaal zeggen ze dat het leven beter is,
dat het leven makkelijker wordt. - Ja, ja.

287
00:16:49,556 --> 00:16:52,677
Ook ik geloof dat er een tijd zal zijn

288
00:16:52,678 --> 00:16:55,959
waarin je het kunt vertellen en dat
het geen probleem is. Dat geloof ik ook.

289
00:16:56,459 --> 00:16:58,835
En als ik één van de eerste duizend

290
00:16:59,047 --> 00:17:02,511
of vijfduizend mensen ben die deze weg
bewandelen... ben ik daar deel van.

291
00:17:03,333 --> 00:17:05,293
De eerste Christenen moesten zich
ook verstoppen

292
00:17:05,573 --> 00:17:07,210
en toen werd het een grote religie.

293
00:17:09,857 --> 00:17:13,046
Wat is het met Scientology dat
zo velen van ons afstoot

294
00:17:13,536 --> 00:17:16,648
en dat toch sommige mensen drijft
hun vrijheid op te geven voor deze kennis?

295
00:17:18,306 --> 00:17:19,354
Als er een antwoord is,

296
00:17:19,355 --> 00:17:20,889
staat het in de boeken die ik aan
het lezen ben

297
00:17:21,235 --> 00:17:22,385
of ligt het in het trainingskamp,

298
00:17:22,588 --> 00:17:24,829
diep achter het voormalige
IJzeren Gordijn.

299
00:17:34,005 --> 00:17:35,773
Opnieuw enigszins ondoordringbaar...

300
00:17:35,794 --> 00:17:38,680
Wat je moet begrijpen over
'De Gronbeginselen van het Denken' is

301
00:17:38,931 --> 00:17:42,835
dat het feitelijk geschreven is
in ongeloofelijk eenvoudige taal.

302
00:17:42,968 --> 00:17:46,507
Er staat werkelijk
geen enkel moeilijk woord in.

303
00:17:47,443 --> 00:17:51,524
Het is gewoon heel
bizar geschreven, zoals

304
00:17:51,733 --> 00:17:53,484
niets wat ik ooit eerder gelezen heb.

305
00:17:54,370 --> 00:17:56,308
'Een auditor die een preclear behandelt

306
00:17:57,132 --> 00:18:00,607
zal altijd effect-processen gebruiken
om de doendheid te vergroten.'

307
00:18:00,607 --> 00:18:03,318
'Welk effect zou je kunnen creëren 
op vader?'

308
00:18:03,417 --> 00:18:05,951
Ik weet niet echt wat
die vraag betekent.

309
00:18:06,643 --> 00:18:09,772
'Welk effect zou je kunnen creëren 
op vader?'

310
00:18:15,837 --> 00:18:17,864
Ik bedoel: ik begrijp de
afzonderlijke woorden.

311
00:18:18,570 --> 00:18:22,362
Ik begrijp de zelfstandige naamwoorden,
de werkwoorden en de voorzetsels.

312
00:18:22,973 --> 00:18:25,388
Ik begrijp niet wat de zin betekent.

313
00:18:25,931 --> 00:18:28,179
Wanneer je begint met je cursus,

314
00:18:28,188 --> 00:18:29,561
zul je aan het begin van de cursus

315
00:18:29,579 --> 00:18:30,849
leren hoe je student moet zijn.

316
00:18:30,880 --> 00:18:33,064
Maar voor nu, Wanneer je
dit boek bestudeert...

317
00:18:33,065 --> 00:18:35,821
geloof ik, dat de enige inleiding 
over hoe je moet studeren

318
00:18:35,962 --> 00:18:40,590
waarschijnlijk deze 'Belangrijke Opmerking'
aan het begin, die zegt:

319
00:18:40,852 --> 00:18:44,025
'Zorg ervoor dat je ieder woord dat je
niet volledig begrijpt opheldert.'

320
00:18:44,061 --> 00:18:45,973
Er staat geen woord in dat boek
wat ik niet begrijp.

321
00:18:45,986 --> 00:18:47,290
- Nee, nee, ik begr--
- Overhoor me maar.

322
00:18:47,291 --> 00:18:48,791
- Open het, kies maar een pagina.
- Ik heb het.

323
00:18:48,792 --> 00:18:50,092
- Open het, kies maar een
pagina. Overhoor me maar.

324
00:18:50,139 --> 00:18:51,753
Ik ben hardstikke wakker, man!

325
00:18:51,754 --> 00:18:53,102
Nee, nee, zo bedoel ik het niet.

326
00:18:53,103 --> 00:18:54,993
Kijk, ik snap volledig wat je bedoelt.

327
00:18:54,994 --> 00:18:56,514
Wat ik wil zeggen is

328
00:18:56,515 --> 00:19:00,306
dat dit de enige informatie is die je
gekregen hebt over hoe je moet studeren.

329
00:19:00,512 --> 00:19:02,696
Er is zoveel extra informatie over
hoe je moet studeren.

330
00:19:02,893 --> 00:19:04,566
Stel je dan voor dat ik dit
boek niet ga lezen?

331
00:19:04,567 --> 00:19:05,655
Nee, je doet het prima.

332
00:19:05,656 --> 00:19:06,780
Het is werkelijk in orde.

333
00:19:06,781 --> 00:19:09,056
We komen er wel uit.

334
00:19:09,322 --> 00:19:11,361
Ik vind dat we het prima doen.

335
00:19:11,362 --> 00:19:13,990
Dit is echt goed.

336
00:19:13,991 --> 00:19:16,433
Ik bedoel, iedereen kan een boek
bestuderen en als je

337
00:19:16,434 --> 00:19:22,012
één vijfde of één tiende

338
00:19:22,214 --> 00:19:24,231
opgenomen hebt als je
het uitgelezen hebt

339
00:19:24,528 --> 00:19:28,914
en denkt: 'Oh! Ik zie het - Oh ja!'
- Hee, dan is dat één tiende

340
00:19:28,915 --> 00:19:31,168
meer dan wanneer je niet die tiende
krijgt, vind je ook niet?

341
00:19:32,517 --> 00:19:34,431
- Dat is eenvoudige wiskunde, juist.
- Juist.

342
00:19:36,139 --> 00:19:38,472
Daar verzet ik me
helemaal niet tegen

343
00:19:40,595 --> 00:19:41,853
Ja, dat is waar, niet?

344
00:19:41,854 --> 00:19:43,599
- Als je dat gesprekje net zo leuk vond...
- ik heb het altijd gezegd

345
00:19:43,600 --> 00:19:45,098
...net zo leuk als ik het vond

346
00:19:45,099 --> 00:19:46,655
vond jij het dubbel zo leuk--

347
00:19:46,859 --> 00:19:49,579
weet je, ik bedoel, dat is niet eens 
wiskunde - dat is gewoon rekenen.

348
00:19:49,680 --> 00:19:53,780
[omroeper]

349
00:19:59,856 --> 00:20:02,439
Kijk naar die sneeuw.
Oh man! Ik vind dit heerlijk.

350
00:20:02,440 --> 00:20:05,640
Kijk naar dat spul.
Ongeloofelijk. Kijk eens!

351
00:20:05,641 --> 00:20:09,516
Dit is prima sneeuw.
Daar kun je op skieen, man.

352
00:20:10,834 --> 00:20:14,255
Mijn Scientology-mentor speelt als
een vijfjarige in de sneeuw.

353
00:20:14,320 --> 00:20:15,579
Is daar wat mis mee?

354
00:20:15,656 --> 00:20:20,642
Wat ga je me verdorie over
L. Ron Hubbard leren? Rotjong!

355
00:20:27,522 --> 00:20:35,533
Dit congres vindt plaats in een in onbruik geraakt
Russisch zomerkamp voor kinderen waar geen bordjes staan.

356
00:20:35,618 --> 00:20:37,834
Ik bedoel: helemaal geen bordjes.

357
00:20:37,846 --> 00:20:42,366
Het is duidelijk dat ze niet willen dat
iemand weet waar ze zitten, zelfs niet

358
00:20:42,836 --> 00:20:45,115
dat wij hier zijn,
terwijl dat de bedoeling is.

359
00:20:45,115 --> 00:20:45,956
Nu word ik bang

360
00:20:45,978 --> 00:20:48,395
omdat we slechts genoeg eten
hebben voor een week

361
00:20:48,464 --> 00:20:50,643
en slechts genoeg wodka
voor een uur.

362
00:20:59,639 --> 00:21:00,797
- Hallo
- Hallo

363
00:21:00,818 --> 00:21:03,541
- Hoe gaat het?
- Prima. En met jou?

364
00:21:03,599 --> 00:21:05,504
Drie kussen. Ik heb het onthouden.

365
00:21:05,880 --> 00:21:08,413
Heel goed je te zien.
Goed je te zien.

366
00:21:08,414 --> 00:21:10,139
- Goed je te zien.
- We hebben sneeuw meegebracht.

367
00:21:17,040 --> 00:21:18,940
- Dit is waar je zult studeren.
- Oke

368
00:21:20,555 --> 00:21:24,723
Je zult fundamentele dingen
over het leven leren.

369
00:21:25,511 --> 00:21:27,997
Er zal een communicatie-cursus
gehouden worden.

370
00:21:28,648 --> 00:21:31,056
En één over emoties.

371
00:21:31,711 --> 00:21:38,046
Daarnaast iets over de fundamentele
delen waar je uit bestaat,

372
00:21:38,504 --> 00:21:42,044
bijvoorbeeld dat je een thetan bent
die een verstand heeft en een lichaam;

373
00:21:42,076 --> 00:21:46,410
een thetan, dat ben jij,
dat ben jijzelf zonder iets anders,

374
00:21:46,411 --> 00:21:48,811
een spiritueel wezen zonder lichaam.

375
00:22:00,866 --> 00:22:03,214
Welkom in de wereld van
L. Ron Hubbard.

376
00:22:09,265 --> 00:22:12,699
Na een week onderweg te zijn op mijn reis door
Scientology heb ik heel verschillende mensen ontmoet,

377
00:22:13,000 --> 00:22:15,497
een hoop gepraat, enkele boeken gelezen
en weinig begrepen.

378
00:22:16,058 --> 00:22:17,840
Ik streef ernaar binnen een
week geauditeerd te worden.

379
00:22:18,263 --> 00:22:20,809
Dit is Dag Eén van mijn
werkelijke training.

380
00:22:21,247 --> 00:22:23,521
Ik doe een onofficiele
Scientology-cursus

381
00:22:23,750 --> 00:22:26,684
en ik heb maar drie dagen
om zoveel te leren als ik kan.

382
00:22:27,058 --> 00:22:30,340
Max en Dom denken deze cursus me zal helpen
auditing te begrijpen.

383
00:22:31,593 --> 00:22:32,635
Het gaat over de Brug.

384
00:22:34,578 --> 00:22:35,895
Daar staat een uitleg van.

385
00:22:36,404 --> 00:22:39,876
Er is een overspanning over de afgrond
van ellende en verloedering en zorgen

386
00:22:39,906 --> 00:22:44,937
naar een hoger platform van 
bekwaamheid en geluk. Dat klinkt logisch.

387
00:22:45,656 --> 00:22:48,705
Als iemand feiten en waarheden
blindelings accepteert

388
00:22:48,706 --> 00:22:51,551
alleen maar omdat hem verteld wordt dat
dat moet -- feiten en waarheden

389
00:22:51,552 --> 00:22:53,851
die voor de persoon niet waar lijken te
zijn of zelfs onwaar --

390
00:22:53,852 --> 00:22:55,823
kan het eindresultaat ongelukkig zijn.

391
00:22:55,824 --> 00:22:58,430
Dat is de bondgenoot van de 
afvalbak van incompetentie.

392
00:22:59,860 --> 00:23:02,180
Het is vooral lezen.

393
00:23:03,005 --> 00:23:04,612
Terug naar de cursus!

394
00:23:04,826 --> 00:23:07,415
- Ja, ik heb--
- Oke, maar

395
00:23:07,451 --> 00:23:10,495
als hij iets van jou wil, moet
hij dat eigenlijk via mij doen.

396
00:23:10,496 --> 00:23:12,296
Als je mij iets wilt vragen...

397
00:23:12,297 --> 00:23:15,597
- dus je hoeft niet naar--
- dus je wilt niet dat ik praat met--

398
00:23:15,790 --> 00:23:17,800
Nee, niet terwijl je studeert, op dit 
moment ben je student.

399
00:23:17,800 --> 00:23:18,768
Oke.

400
00:23:30,140 --> 00:23:31,418
Het is net alsof ik terug ben op school.

401
00:23:36,587 --> 00:23:38,605
Een aantal van deze dingen vind ik
behoorlijk uit de hoogte.

402
00:23:38,965 --> 00:23:41,744
Misschien is dat een probleem met mijn ego.
Ik weet het niet zeker.

403
00:23:42,424 --> 00:23:49,433
Eigenlijk is een deel heel ongecompliceerd
en het is

404
00:23:49,791 --> 00:23:51,001
ook een beetje zinloos.

405
00:23:56,917 --> 00:23:58,438
Na een aantal uren intensief
gelezen te hebben,

406
00:23:58,439 --> 00:24:00,939
moest ik mijn eerste van
vele opstellen schrijven,

407
00:24:01,005 --> 00:24:01,875
opstellen over het leven.

408
00:24:02,668 --> 00:24:05,483
Prima! Helemaal geweldig.

409
00:24:06,336 --> 00:24:07,292
Krijg ik een cijfer van één tot tien?

410
00:24:07,930 --> 00:24:12,575
Nee. Maar het is goed.

411
00:24:12,776 --> 00:24:14,176
Tijd voor klei.

412
00:24:20,389 --> 00:24:22,233
Het idee achter boetseerklei is

413
00:24:22,234 --> 00:24:24,734
dat je fysiek vorm geeft aan
mentale gedachten.

414
00:24:24,763 --> 00:24:27,900
Zoals alles in Scientology,
begint het eenvoudig.

415
00:24:39,247 --> 00:24:44,964
Rubber, hout, lood.
Dat is een potlood. Hee!

416
00:24:46,263 --> 00:24:47,789
Ik moet enorm veel doen.

417
00:24:48,321 --> 00:24:51,899
Iedere cursus, en er zijn er meer dan dertig,
is verdeeld in onderdelen.

418
00:24:52,259 --> 00:24:55,860
Ieder onderdeel is opgedeeld in
lezen en praktijk en

419
00:24:55,885 --> 00:24:58,542
ik moet ieder deel goed maken
voordat ik door mag gaan.

420
00:24:58,604 --> 00:25:00,857
- Perfect...ga door.
- Dank je wel.

421
00:25:02,867 --> 00:25:06,662
'Perfect' zei hij. 'Ga door.' Dat doe ik.

422
00:25:07,335 --> 00:25:08,210
Na mijn pauze.

423
00:25:08,397 --> 00:25:09,944
Hij schrijft dingen als, weet je wel,

424
00:25:09,945 --> 00:25:12,045
'Het is de waarheid. Volg de waarheid na.'

425
00:25:12,046 --> 00:25:17,027
Weet je, hij zegt: 'Mijn systeem

426
00:25:17,028 --> 00:25:22,228
is niet het beste systeem,
maar het is een werkbaar systeem.'

427
00:25:22,271 --> 00:25:25,648
En hij zegt ook:
'Je moet je eigen waarheid vinden.'

428
00:25:25,714 --> 00:25:28,703
En dat is precies wat Dominic
deed in de trein;

429
00:25:28,704 --> 00:25:30,904
hij vertelde me niet zijn waarheid,

430
00:25:30,905 --> 00:25:34,860
maar: vind je eigen waarheid.

431
00:25:34,861 --> 00:25:35,361
Hallo

432
00:25:35,487 --> 00:25:36,863
- Hallo, hallo.
- Hallo schat

433
00:25:36,865 --> 00:25:38,365
- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het?

434
00:25:38,398 --> 00:25:39,034
Gaat het goed met je?

435
00:25:39,035 --> 00:25:40,235
- Het is heel leuk je te zien
- Ah--

436
00:25:40,336 --> 00:25:41,836
Ik wil dat je 

437
00:25:41,837 --> 00:25:43,237
deze leuke vrouw ontmoet, kijk

438
00:25:43,738 --> 00:25:44,838
- Wat?
- Hallo.

439
00:25:44,838 --> 00:25:45,539
Hoe vind je?

440
00:25:44,840 --> 00:25:46,540
- Heel leuk
- Ja?

441
00:25:46,541 --> 00:25:47,841
- Ja
- Het is heel leuk, zie je?

442
00:25:47,842 --> 00:25:48,842
- Heel leuk.

443
00:25:48,967 --> 00:25:50,452
- Ik hou, ik hou heel veel van je.

444
00:25:51,153 --> 00:25:53,853
En zij, zij houdt heel veel van je.

445
00:25:54,905 --> 00:25:56,022
Schatje, kom hier.

446
00:25:56,769 --> 00:25:58,833
Ze wil aan je vragen

447
00:26:00,217 --> 00:26:02,750
Ze wil aan je vragen, 
wat is jouw naam?

448
00:26:03,309 --> 00:26:03,749
Hardeep

449
00:26:04,309 --> 00:26:05,623
Oh, één keer, alsjeblieft.

450
00:26:05,819 --> 00:26:06,687
- Hardeep.
- Hardeep.

451
00:26:07,012 --> 00:26:08,087
- Hardeep.
- Hardeep.

452
00:26:08,764 --> 00:26:09,637
- Hardeep.
- Hardeep?

453
00:26:09,637 --> 00:26:10,609
- Ja.
- Is goed?

454
00:26:10,641 --> 00:26:11,417
- Ja.
- Hardeep.

455
00:26:11,532 --> 00:26:13,966
- Ja.
- Maar, ah, Ik ben Helen--

456
00:26:14,249 --> 00:26:16,206
- en zij is--
- weggelopen

457
00:26:17,423 --> 00:26:19,800
Ondanks hun warmte en enthousiasme
ben ik gefrustreerd.

458
00:26:20,268 --> 00:26:22,297
Ik worstel om in te zien hoe het
spelen met Fimo-klei

459
00:26:22,298 --> 00:26:23,798
en het rustig door
een woordenboek bladeren

460
00:26:23,899 --> 00:26:27,499
mij nader tot God zal brengen.

461
00:26:27,793 --> 00:26:29,438
Hier, kijk, als je kijkt bij 'Uitputting'...

462
00:26:30,118 --> 00:26:30,938
Ja?

463
00:26:31,186 --> 00:26:39,000
...ja, het is een 'staat van extreme
fysieke of mentale vermoeidheid of inzinking.'

464
00:26:40,467 --> 00:26:43,763
Weet je wat? Ik weet wat uitputting is.
Dat hoef ik niet op te zoeken in een woordenboek.

465
00:26:44,302 --> 00:26:47,656
[Nou dan...?], laat zien dat hij
uitgeput is en laat zien...

466
00:26:47,876 --> 00:26:53,152
Wat mij betreft is hij uitgeput omdat
hij dit op zijn werk doet en dat thuis.

467
00:26:53,187 --> 00:26:53,899
Doe me een lol.

468
00:26:54,079 --> 00:26:55,415
Wat? Ik ga het niet overdoen.

469
00:26:55,515 --> 00:26:58,328
Zet iets neer dat laat zien
dat dit is wat je hebt...

470
00:26:58,328 --> 00:27:00,936
Maar kijk nou, het is exact hetzelfde,
ik hoef het niet te tonen, het was zichtbaar.

471
00:27:01,279 --> 00:27:04,498
Kijk--Ik zie niet eens dat hij uitgeput is,
ik zie dat hij verward is.

472
00:27:04,904 --> 00:27:08,500
Oke. Dit is uitputting in klei.
Kijk naar me. Uitgeput.

473
00:27:11,417 --> 00:27:14,593
Ik zie het. Oke, we zitten
in een impasse, niet?

474
00:27:15,327 --> 00:27:16,361
Niet echt. We gaan gewoon door.

475
00:27:16,467 --> 00:27:18,339
- Mmm-hmm?
- We gaan gewoon door.

476
00:27:18,705 --> 00:27:21,873
Nêh. We kunnen niet echt door, maat.
Niet voordat we dit af hebben.

477
00:27:22,226 --> 00:27:25,153
Dit is belachelijk. Ik begrijp
het concept perfect.

478
00:27:30,383 --> 00:27:32,417
Sorry, hier word ik
helemaal gestoord van.

479
00:27:33,418 --> 00:27:37,218
Klote--het is belachelijk.
Is het niet duidelijk?

480
00:27:37,488 --> 00:27:38,959
Was het voor jou niet duidelijk?

481
00:27:39,250 --> 00:27:40,519
Och, krijg de pest.

482
00:27:43,452 --> 00:27:45,998
Geloof ook maar niet dat ik het waardeer
dat je aardig tegen me bent, oke?

483
00:27:55,059 --> 00:27:56,247
- Communicatie
- Affiniteit

484
00:27:56,652 --> 00:27:57,654
Oh, affiniteit.

485
00:27:58,808 --> 00:28:00,403
realiteit, communicatie.

486
00:28:01,049 --> 00:28:03,832
- Laat me zelf kijken.
- Oh, sorry, sorry, sorry.

487
00:28:03,839 --> 00:28:05,705
- Nee, nee, het is in orde
- Sorry

488
00:28:06,144 --> 00:28:07,799
Ik heb een verkleiing gemaakt
van neukende honden.

489
00:28:08,152 --> 00:28:15,277
Ik bedoel dat ik kontsnuffelende
en neukende honden gemaakt heb.

490
00:28:15,746 --> 00:28:17,808
Ik ben een intelligente man
met een rechtentitel.

491
00:28:18,654 --> 00:28:20,641
Om eerlijk te zijn geloof ik dat
ik een klein probleempje met gezag heb.

492
00:28:22,190 --> 00:28:24,715
Ik vind het niet echt fijn als
iemand me vertelt wat ik moet doen.

493
00:28:25,754 --> 00:28:28,653
Hij was geduldig met me
en moedigde me aan.

494
00:28:29,241 --> 00:28:31,936
En hij was werkelijk heel ijverig,
weet je, hij is heel aardig,

495
00:28:32,223 --> 00:28:34,184
en ik denk dat hij, weet je wel,
dat hij probeert het met me uit te houden

496
00:28:34,244 --> 00:28:38,338
waar dat minder geduldige mensen
waarschijnlijk niet zou lukken.

497
00:28:42,953 --> 00:28:44,016
Iedere avond was er in het kamp

498
00:28:44,144 --> 00:28:46,829
een kleine ceremonie om wat mensen
bereikt hadden te erkennen.

499
00:28:55,312 --> 00:28:57,478
En daarna, zoals de echte Russische
traditie voorschrijft,

500
00:28:57,550 --> 00:29:01,300
een discussie over het leven en
God bij een pot sterke zwarte thee.

501
00:29:02,394 --> 00:29:06,828
Het is meer begrijpen en weten,
dan geloof in iets.

502
00:29:07,769 --> 00:29:08,831
Geloof jij in God?

503
00:29:09,299 --> 00:29:10,383
Nee.

504
00:29:12,078 --> 00:29:13,551
Ik weet dat God is.

505
00:29:15,300 --> 00:29:17,578
Scientologen geloven dat ze
eeuwige geesten zijn,

506
00:29:17,924 --> 00:29:20,801
maar het definiëren van God 
wordt overgelaten aan het individu.

507
00:29:23,266 --> 00:29:26,299
Deze ochtend ben ik buiten het klaslokaal
praktijkopdrachten aan het doen.

508
00:29:28,113 --> 00:29:30,799
Deze oefening is een aangepaste
Zen-meditatie

509
00:29:31,266 --> 00:29:34,235
en leert je om geen onrustige
bewegingen te maken tijdens auditing.

510
00:29:34,657 --> 00:29:37,110
Ik hield het maar een half uur vol,
terwijl deze mensen

511
00:29:37,110 --> 00:29:39,280
hier de afgelopen drie dagen
gezeten hebben.

512
00:29:40,149 --> 00:29:43,727
Om mijn eigen auditing beter te begrijpen
begin ik vandaag met auditor-training.

513
00:29:44,175 --> 00:29:45,487
Een auditor mag op niets reageren

514
00:29:45,706 --> 00:29:47,877
wat de andere persoon zou kunnen zeggen, 

515
00:29:48,110 --> 00:29:49,940
omdat een reactie van de auditor

516
00:29:50,143 --> 00:29:51,913
een verkeerde indicatie op de
E-meter zou kunnen geven.

517
00:29:52,346 --> 00:29:54,359
Eigenlijk is het doel van deze oefening

518
00:29:54,425 --> 00:29:56,050
om degene die tegenover je zit
te laten reageren.

519
00:29:56,642 --> 00:29:58,390
In dit rollenspel doet één van de twee alsof

520
00:29:58,390 --> 00:30:00,390
hij een auditor is en de ander
iemand die geauditeerd wordt.

521
00:30:00,755 --> 00:30:03,347
Als ik zeg 'That's it', is dat het einde
van de oefening.

522
00:30:03,580 --> 00:30:05,175
Of als ik zeg 'Flunk,' dan is dat
het einde van de oefening.

523
00:30:05,753 --> 00:30:06,977
Klaar? Start.

524
00:30:07,592 --> 00:30:08,974
Ik zal je een geheimpje vertellen.

525
00:30:09,718 --> 00:30:11,036
Tussen jou en mij

526
00:30:12,009 --> 00:30:15,018
Vanaf de eerste dag dat we

527
00:30:15,018 --> 00:30:16,487
werkelijk samen begonnen te werken,

528
00:30:17,235 --> 00:30:18,235
wilde ik je zoenen.

529
00:30:19,950 --> 00:30:21,749
Ik wou gewoon iets duidelijk
maken, ja?

530
00:30:22,268 --> 00:30:23,986
Weet je, mensen hebben het
over hersenspoelen.

531
00:30:25,034 --> 00:30:26,593
Ik heb je gehersenspoeld, makker!

532
00:30:27,441 --> 00:30:28,484
De wereld zal zien

533
00:30:28,484 --> 00:30:30,234
Dat Hardeep gehersenspoeld is.

534
00:30:30,403 --> 00:30:33,140
Je zult nooit meer een nieuwe
baan kunnen vinden.

535
00:30:36,175 --> 00:30:37,373
Jij bent echt Engels, is het niet?

536
00:30:37,837 --> 00:30:38,861
Door en door.

537
00:30:40,183 --> 00:30:42,076
Uit het land van de Engelsen.

538
00:30:43,986 --> 00:30:46,505
Nee? Oke. Nou, goed dan.

539
00:30:48,128 --> 00:30:51,173
That's it. That's it. That's it.

540
00:30:51,173 --> 00:30:52,787
Wil je verdomme nooit meer zo
tegen me praten!

541
00:30:54,954 --> 00:30:55,586
Wat?

542
00:30:55,963 --> 00:30:57,277
Ik had je te pakken.

543
00:30:58,081 --> 00:31:00,286
Dus ik kan jou mishandelen jij 
knippert niet en je reageert niet?

544
00:31:00,330 --> 00:31:03,222
Ik heb geen idee. Om eerlijk te zijn,

545
00:31:03,472 --> 00:31:05,975
Ben ik er zeker van dat je bij mij
wel dingen kunt vinden.

546
00:31:06,565 --> 00:31:07,411
Oke, we beginnen.

547
00:31:09,415 --> 00:31:11,300
Wat doe je eigenlijk met een 
mislukkeling als ik?

548
00:31:11,696 --> 00:31:12,724
Wil je een zoen?

549
00:31:13,805 --> 00:31:15,148
Ik bedoel, ken jij jezelf wel werkelijk?

550
00:31:15,177 --> 00:31:16,112
Weet je wie jij bent?

551
00:31:16,333 --> 00:31:18,159
Want, ik bedoel, wat mij betreft
zie je er een beetje verloren uit in het leven.

552
00:31:19,503 --> 00:31:21,975
Weet je, hoe oud ben je?
Wat, 35, 36?

553
00:31:22,474 --> 00:31:23,622
Wat is je doel?
Wat ben je aan het doen?

554
00:31:23,638 --> 00:31:24,816
Wat heb je bereikt?

555
00:31:25,850 --> 00:31:27,242
Je wilt mij zijn, is het niet?

556
00:31:27,924 --> 00:31:29,689
En je hoopt dat als je 
binnenin me zit

557
00:31:31,008 --> 00:31:32,646
een echte lul binnenin me

558
00:31:33,462 --> 00:31:34,628
Niet echt groot, die van jou, toch?

559
00:31:37,192 --> 00:31:38,442
Aan de andere kant ben je Duits,
dus is-ie waarschijnlijk enorm

560
00:31:42,118 --> 00:31:43,240
Flunk

561
00:31:46,538 --> 00:31:49,720
Ik denk dat er een homofiele man
in jou gevangen zit

562
00:31:50,190 --> 00:31:51,409
Een beetje te dik

563
00:31:51,892 --> 00:31:55,065
Flunk. Je schaamt je!

564
00:31:55,657 --> 00:31:57,178
Een grote beer van een vent

565
00:31:57,180 --> 00:31:57,908
Vanavond zal ik jouw beer zijn

566
00:31:58,008 --> 00:31:59,751
Wil je dat ik jouw beer ben?

567
00:31:59,771 --> 00:32:00,746
Aan een ketting,

568
00:32:00,846 --> 00:32:03,534
dansend rond het vuur --ahh--

569
00:32:03,535 --> 00:32:04,535
Nee?

570
00:32:09,304 --> 00:32:11,001
Ik raak bevriend met
mijn supervisor.

571
00:32:12,927 --> 00:32:14,471
Ik herinner me iets wat Dom zei

572
00:32:14,513 --> 00:32:16,272
in de trein naar Moskou.

573
00:32:16,556 --> 00:32:17,566
Hij zei: 'Als het niet leuk is,

574
00:32:17,869 --> 00:32:18,989
is het geen Scientology.'

575
00:32:19,223 --> 00:32:20,554
Ik begin het te begrijpen.

576
00:32:22,772 --> 00:32:24,564
In de volgende oefening moet
degene die getest wordt

577
00:32:24,782 --> 00:32:26,032
ervoor zorgen dat zijn vraag

578
00:32:26,253 --> 00:32:28,535
'Vliegen vogels?' of 'Zwemmen vissen?'

579
00:32:28,835 --> 00:32:30,346
beantwoord wordt zonder
afgeleid te worden.

580
00:32:30,615 --> 00:32:33,032
Teruggaan? Teruggaan naar de auditing-vraag?

581
00:32:33,178 --> 00:32:35,416
- Vliegen vogels?
- Zei je 'Teruggaan' of 'Herhalen'?

582
00:32:35,698 --> 00:32:37,253
Ik zal de auditing-vraag herhalen:

583
00:32:37,253 --> 00:32:38,390
- Ik dacht dat ik 'teruggaan' verstond.
- Vliegen vogels?

584
00:32:39,332 --> 00:32:40,751
Vliegen vogels? Yes, vogels vliegen.

585
00:32:40,972 --> 00:32:42,406
- Goed
- Goed

586
00:32:43,115 --> 00:32:44,304
Daarna was de beurt aan Dom.

587
00:32:44,587 --> 00:32:46,062
En mijn frustratie
over de boetseerklei

588
00:32:46,062 --> 00:32:47,909
had een natuurlijke
uitweg gevonden.

589
00:32:54,768 --> 00:32:59,233
Oke. Ik ben er klaar voor.
- Vliegen vogels?

590
00:32:59,640 --> 00:33:00,452
Krijg de kolere.

591
00:33:01,280 --> 00:33:02,438
Ik zal de auditing-opdracht herhalen.

592
00:33:02,735 --> 00:33:03,561
Vliegen vogels?

593
00:33:03,830 --> 00:33:04,686
Krijg de kolere.

594
00:33:05,267 --> 00:33:06,405
Ik zal de auditing-opdracht herhalen.

595
00:33:06,719 --> 00:33:07,936
Vliegen vogels?

596
00:33:07,754 --> 00:33:09,724
Het is 'vraag,' niet 'opdracht,'
lamschedel,

597
00:33:11,526 --> 00:33:16,539
- Oke.
- Ik heb hem!

598
00:33:16,820 --> 00:33:17,589
Zwemmen vissen?

599
00:33:17,608 --> 00:33:18,183
Bleeuch.

600
00:33:18,349 --> 00:33:19,478
Dank je. Zwemmen vissen?

601
00:33:19,479 --> 00:33:20,518
Bleuuch.

602
00:33:20,604 --> 00:33:23,904
- Dank je. Zwemmen vissen?
- Ik heb geen 'ja' gezegd. Flunk.

603
00:33:24,098 --> 00:33:25,423
Ik heb je al een antwoord gegeven.

604
00:33:25,593 --> 00:33:27,236
Waarom moet je mij die vraag
blijven stellen?

605
00:33:27,497 --> 00:33:28,783
Zo werkt dat nou
eenmaal, maat.

606
00:33:29,768 --> 00:33:31,016
Ik ben je maat helemaal niet.

607
00:33:31,093 --> 00:33:33,092
Geen probleem.
Ik zal de auditing-vraag herhalen--

608
00:33:33,310 --> 00:33:35,001
Vliegen vogels?

609
00:33:35,283 --> 00:33:37,810
Ik weet het niet.
Vliegen zij, of bewegen wij?

610
00:33:37,910 --> 00:33:39,351
Weet je wat ik bedoel?

611
00:33:39,351 --> 00:33:42,672
Zij hangen eigenlijk stil in de lucht
 terwijl wij bewegen

612
00:33:43,987 --> 00:33:44,657
Vliegen vogels?

613
00:33:44,658 --> 00:33:46,985
Wat is vliegen? Dat is de vraag.

614
00:33:48,172 --> 00:33:48,566
Goeie vraag.

615
00:33:48,569 --> 00:33:50,312
Laten we in het woordenboek kijken.

616
00:33:50,579 --> 00:33:51,640
Wat?!

617
00:33:53,108 --> 00:33:54,249
Hier: 'vliegen'

618
00:33:54,985 --> 00:33:56,059
Maakt dat het duidelijk voor jou?

619
00:33:56,097 --> 00:33:56,801
- Prima
- Goed

620
00:33:57,315 --> 00:33:58,574
Ik zal de auditing-vraag herhalen:

621
00:33:58,825 --> 00:33:59,610
Vliegen vogels?

622
00:33:59,710 --> 00:34:01,405
Wat is een woordenboek?

623
00:34:03,094 --> 00:34:04,120
Goeie vraag.

624
00:34:04,121 --> 00:34:05,421
Staat 'Woordenboek'
in het woordenboek?

625
00:34:05,622 --> 00:34:06,422
Ik denk het wel.

626
00:34:06,472 --> 00:34:07,860
En wat is een ander woord voor
'thesaurus?'

627
00:34:08,622 --> 00:34:09,766
Weet je wat?

628
00:34:09,766 --> 00:34:10,528
Wat?

629
00:34:10,528 --> 00:34:11,497
Ik zal de auditing-vraag herhalen:

630
00:34:11,997 --> 00:34:13,438
Vissen vogels?

631
00:34:19,207 --> 00:34:22,124
Oke, zie je, dat is behoorlijk
hypnotisch.

632
00:34:22,654 --> 00:34:24,951
Zie je, als je ooit een
beschuldiging hoort dat

633
00:34:25,035 --> 00:34:26,639
Scientology met
hersenspoelen te maken heeft,

634
00:34:26,803 --> 00:34:28,270
komt dat hierdoor, denk ik.

635
00:34:28,271 --> 00:34:29,071
Van deze oefening?

636
00:34:29,150 --> 00:34:33,522
Herhalen, herhalen, herhalen, herhalen...
alleen

637
00:34:33,525 --> 00:34:35,668
kunnen mensen denken dat wat je

638
00:34:36,097 --> 00:34:37,075
vraagt ook is wat je wilt--

639
00:34:37,228 --> 00:34:39,247
maar je bent niet werkelijk
geïnteresseerd in het antwoord

640
00:34:39,348 --> 00:34:40,948
- Nee...
- is het wel?

641
00:34:40,960 --> 00:34:41,834
...niet echt.

642
00:34:42,052 --> 00:34:43,530
- Je bent het niet, hè?
- Nee.

643
00:34:43,612 --> 00:34:45,541
- Je wilt alleen maar weten of ik
 hem beantwoord heb? - Ja

644
00:34:45,566 --> 00:34:46,868
Of ben ik maar aan het rondklooien?

645
00:34:47,782 --> 00:34:49,823
Ik weet niet precies wat ik hier doe.

646
00:34:50,323 --> 00:34:51,785
Ik communiceer dit naar jou.

647
00:34:51,985 --> 00:34:53,187
Wat was de zin? Wat heb je zojuist--

648
00:34:53,266 --> 00:34:54,744
'Dat deed je ook, ouwe reus.'

649
00:34:55,353 --> 00:34:57,962
Je leest het, je maakt het je eigen,
één cyclus,

650
00:34:58,247 --> 00:35:01,056
- en je geeft het aan mij, lever het af.
- Oke

651
00:35:01,273 --> 00:35:03,423
Vanuit jou als wezen, direct naar mij

652
00:35:03,591 --> 00:35:07,391
'Nou, als je niet weet wat verlelijken
is, ben een simpelaar.'

653
00:35:07,622 --> 00:35:09,400
Hoe meer lol ik had,
hoe meer ik leerde.

654
00:35:09,514 --> 00:35:12,103
En de bedoeling van de absurde
oefeningen begon duidelijk te worden.

655
00:35:12,402 --> 00:35:13,637
Ze zijn uiteindelijk
ontworpen om je

656
00:35:13,637 --> 00:35:15,988
in staat te te stellen een
duidelijke vraag te stellen,

657
00:35:16,088 --> 00:35:19,338
een antwoord te krijgen, wat voor
antwoord dan ook, zonder te reageren.

658
00:35:19,338 --> 00:35:21,403
Dit is een vaardigheid die van
centraal belang is bij het auditeren.

659
00:35:21,964 --> 00:35:23,401
'Welke dingen kun je je niet herinneren?'

660
00:35:23,828 --> 00:35:24,644
Dank je.

661
00:35:25,343 --> 00:35:26,401
Oke.

662
00:35:26,599 --> 00:35:28,998
'Wij vragen eerbiedig uw acceptatie
van dit elegante vingerhoedje.'

663
00:35:29,641 --> 00:35:32,310
Nee, That's it.
Dat is niet werkelijk toepasselijk. 

664
00:35:32,411 --> 00:35:33,611
- Oke. Zal ik opnieuw proberen?
- Ja

665
00:35:34,868 --> 00:35:36,447
- 'Wat doe je hier?'
- Oke

666
00:35:36,911 --> 00:35:40,468
- 'Wat doe JIJ hier?'
- Ja?

667
00:35:40,894 --> 00:35:42,465
- 'Wat doe je hier?'
- Niets

668
00:35:42,935 --> 00:35:45,190
That's it. Je doet het werkelijk heel goed.
Je bent geslaagd voor TR3.

669
00:35:45,246 --> 00:35:46,637
- Prima
- Wil je mij doen?

670
00:35:46,874 --> 00:35:48,738
Hmmm, tsja, later.

671
00:35:51,363 --> 00:35:53,184
Ben ik niet klaar om
geauditeerd te worden?

672
00:35:54,683 --> 00:35:56,319
Je bent redelijk klaar om
geauditeerd te worden --

673
00:35:56,619 --> 00:35:58,277
Nou, auditeer me dan!

674
00:35:58,985 --> 00:36:00,373
Dat kan ik niet doen.
Ik ben niet je auditor. Weet je--

675
00:36:01,983 --> 00:36:03,534
Even serieus, waarom wil
je me niet auditeren?

676
00:36:03,539 --> 00:36:07,147
Omdat, luister, wat zou er gebeuren
als ik jou zou auditeren?

677
00:36:08,269 --> 00:36:10,669
Nummer één: ik heb een persoonlijke
regel voor mezelf.

678
00:36:10,739 --> 00:36:12,855
- Ja? - En dat is,
dat ik alleen mensen auditeer

679
00:36:12,856 --> 00:36:16,861
waarvan ik werkelijk voel dat ik
ze kan helpen.

680
00:36:16,910 --> 00:36:17,919
Je denkt dat ik
niet eerlijk zal zijn

681
00:36:17,920 --> 00:36:19,074
in een auditing-kamer, is het niet?

682
00:36:19,174 --> 00:36:20,578
Ik denk niet dat het zou werken.

683
00:36:20,678 --> 00:36:22,221
- En daarom--
- Geloof je me niet?

684
00:36:22,221 --> 00:36:23,752
- In het algemeen geloof ik je, ja
- Dank je

685
00:36:23,876 --> 00:36:27,061
- Ja
- Ik zal de auditing-vraag herhalen.

686
00:36:28,706 --> 00:36:32,063
Oke, luister, genoeg van dat 
klotige tulband-molesteren, man.

687
00:36:32,063 --> 00:36:33,284
Hij probeert me uit de kleren te krijgen.

688
00:36:39,630 --> 00:36:41,095
Weet je wat ik nu inzie?

689
00:36:43,528 --> 00:36:47,497
Ik zie een aantal gelukkige,
geestelijk bewuste,

690
00:36:48,178 --> 00:36:51,598
zelfverzekerde, liefhebbende,
gevende mensen,

691
00:36:52,953 --> 00:36:54,708
dat is wat ik kan zien.

692
00:36:55,801 --> 00:36:59,003
En ik kan begrijpen hoe, 

693
00:36:59,003 --> 00:37:02,337
doordat mensen gereedschap krijgen
om met dit leven om te gaan,

694
00:37:02,355 --> 00:37:04,619
doordat ze precisie krijgen,

695
00:37:04,619 --> 00:37:08,438
doordat ze een manier krijgen om 
hun problemen op te lossen,

696
00:37:08,438 --> 00:37:10,401
die heel realistisch is,

697
00:37:11,921 --> 00:37:13,994
hoe daardoor de kwaliteit van hun
leven verbeterd wordt.

698
00:37:17,123 --> 00:37:18,855
Dag Drie. Toen ik wakker werd
was het zonnig

699
00:37:18,971 --> 00:37:20,911
en voelde ik me
verbazend krachtig.

700
00:37:21,023 --> 00:37:23,590
Het muntje begon te vallen.

701
00:37:23,171 --> 00:37:26,381
Het is lang geleden dat zoveel

702
00:37:26,449 --> 00:37:28,497
informatie zoveel betekenis
heeft gekregen

703
00:37:28,815 --> 00:37:31,204
in zo'n korte tijd.

704
00:37:48,696 --> 00:37:50,671
- Oke?
- Start.

705
00:37:51,213 --> 00:37:52,731
in de Toonschaal-oefening

706
00:37:52,935 --> 00:37:54,465
bootsen we verschillende niveaus
van menselijke emoties uit,

707
00:37:54,807 --> 00:37:56,186
van euforie tot dood.

708
00:37:56,831 --> 00:37:58,060
Door de tussenliggende
niveaus te begrijpen

709
00:37:58,340 --> 00:38:00,186
wordt je een betere communicator.

710
00:38:00,810 --> 00:38:02,498
Het heeft geen zin om tegen
iemand die kwaad is

711
00:38:02,769 --> 00:38:04,062
op een extatisch vrolijke
manier te praten.

712
00:38:04,333 --> 00:38:05,833
Maar weet je, ik zou
je kunnen flunken op dat punt

713
00:38:06,250 --> 00:38:10,217
omdat je me werkelijk deprimeert.

714
00:38:13,030 --> 00:38:14,658
Flunk.
Je ziet er post-coïtaal uit.

715
00:38:14,682 --> 00:38:16,313
Wat zeg je nou?

716
00:38:17,270 --> 00:38:20,022
Rot alsjeblieft op! Hoor je me?
- Krijg de pest.

717
00:38:20,114 --> 00:38:21,296
- Krijg de pest!
- Dubbel!

718
00:38:21,309 --> 00:38:22,900
- Dubbel!
- Oke. We staan quitte.

719
00:38:22,920 --> 00:38:24,934
- Driemaal
- Welk aantal je ook in je hoofd hebt, het is meer.

720
00:38:25,045 --> 00:38:28,593
- Doe het zelf maar!
- Plus één. Plus één. Plus één. Plus één. Plus één. Plus één.

721
00:38:30,293 --> 00:38:33,084
- Ongeloofelijk
- 'Ongeloofelijk!'

722
00:38:36,922 --> 00:38:38,424
Oke, ik ga het nu doen, oke?

723
00:38:39,292 --> 00:38:40,908
Je bent er te goed in.

724
00:38:41,206 --> 00:38:43,149
Kijk, ik zal je vertellen waarom,
omdat het boek

725
00:38:43,149 --> 00:38:47,535
zo goed geschreven is, snap je,
dat je het snapt.

726
00:38:48,218 --> 00:38:50,285
Je zou het moeten lezen,
echt waar. Ga zitten.

727
00:38:50,566 --> 00:38:52,034
Je leest het gehaast.

728
00:38:52,620 --> 00:38:53,648
Ga zitten en lees het.

729
00:38:53,648 --> 00:38:57,897
En de Toonschaal, begrijp je,
verandert de manier

730
00:38:58,097 --> 00:39:00,149
waarop ik mijn kinderen

731
00:39:00,513 --> 00:39:01,805
zal opvoeden.

732
00:39:03,190 --> 00:39:05,094
Ik ben bang dat ik over deze

733
00:39:05,397 --> 00:39:10,083
boulevard van kennis loop
waar alles logisch overkomt,

734
00:39:10,412 --> 00:39:13,036
de ramen zijn witgeschilderd

735
00:39:13,288 --> 00:39:16,095
en de lucht is blauw en 
de bomen zijn groen.

736
00:39:17,035 --> 00:39:18,461
En ik ben gewoon bang dat
op het moment dat ik denk:

737
00:39:18,964 --> 00:39:20,837
'Ik accepteer dit
alles volledig'

738
00:39:20,838 --> 00:39:24,252
dat je linksaf slaat 
richting Bizar, weet je?

739
00:39:31,846 --> 00:39:34,214
Ik merkte dat ik 
zoveel geloofde van

740
00:39:34,424 --> 00:39:36,104
wat ik geleerd had dat
ik geen moeilijke vragen

741
00:39:36,105 --> 00:39:38,006
meer over heb om aan je te stellen.

742
00:39:38,006 --> 00:39:40,263
Ik ben geïnteresseerd
om meer te weten

743
00:39:40,264 --> 00:39:43,064
over zaken waar je misschien
niet graag over spreekt.

744
00:39:43,065 --> 00:39:45,443
Als ik even bot mag zijn.

745
00:39:46,335 --> 00:39:48,223
Er wordt gepraat over
een soort van ruimteschepen en 

746
00:39:48,223 --> 00:39:49,714
buitenaardse wezen en
al dat soort dingen

747
00:39:49,714 --> 00:39:52,100
die te maken hebben met LRH.

748
00:39:52,692 --> 00:39:54,905
LRH heeft het af en toe
over buitenaardse wezens.

749
00:39:55,216 --> 00:39:57,120
Hij heeft het erover dat--

750
00:39:57,121 --> 00:40:00,092
er rassen geweest zijn en

751
00:40:01,315 --> 00:40:04,130
dat er van alles gaande was en
dat er technieken waren

752
00:40:04,130 --> 00:40:05,896
die we hier op planeet
Aarde niet kennen.

753
00:40:06,254 --> 00:40:07,652
Het klopt dat hij het daarover heeft.

754
00:40:08,825 --> 00:40:10,680
Max ontweek de vraag
op een tactvolle manier.

755
00:40:10,945 --> 00:40:12,120
En dat deed hij met een goede reden.

756
00:40:12,348 --> 00:40:14,712
Het 'E.T.'-onderwerp is binnen Scientology

757
00:40:14,712 --> 00:40:17,282
feitelijk het Genesis-hoofdstuk
van haar geschriften.

758
00:40:17,282 --> 00:40:19,352
En het wordt als heilig gezien.

759
00:40:19,601 --> 00:40:21,031
Als ik ervoor zou kiezen om
met mijn studie door te gaan,

760
00:40:21,031 --> 00:40:23,102
zou ik uiteindelijk
deze kennis verkrijgen,

761
00:40:23,304 --> 00:40:24,571
maar niet eerder.

762
00:40:26,690 --> 00:40:28,852
Vreemd hoe we wel geloven
in engelen en duivels

763
00:40:28,852 --> 00:40:30,405
en dat soort dingen,
maar niet in buitenaardse wezens,

764
00:40:30,666 --> 00:40:32,055
terwijl buitenaardsen
logischer zouden zijn.

765
00:40:33,615 --> 00:40:35,041
De eerste stap in de richting
van deze kennis is

766
00:40:35,414 --> 00:40:37,147
mijn volgende stap in Scientology,

767
00:40:37,366 --> 00:40:38,601
de auditing-sessie.

768
00:40:44,980 --> 00:40:47,285
Waar ben ik bang voor? Het 'verhoor.'

769
00:40:48,817 --> 00:40:49,913
Wat zijn de kenmerken

770
00:40:49,945 --> 00:40:51,227
van het 'verhoor'?

771
00:40:51,228 --> 00:40:52,372
Wat willen ze weten?
What do they need to know?

772
00:40:52,733 --> 00:40:55,923
Ik weet het niet.
Het is nooit eerder vertoond.

773
00:40:56,354 --> 00:40:57,430
Het is bijna alsof ik niet wil

774
00:40:57,435 --> 00:40:58,883
dat de auditing-sessie gefilmd wordt.

775
00:41:00,265 --> 00:41:01,779
Een enorm onbehulpzaam antwoord.

776
00:41:10,242 --> 00:41:11,778
Ik ga terug naar Engeland
om het ritueel

777
00:41:11,779 --> 00:41:13,620
waar ik voor getraind heb
te ondergaan.

778
00:41:14,105 --> 00:41:15,605
Auditing.

779
00:41:16,169 --> 00:41:17,182
Zal ik me gereinigd of

780
00:41:17,439 --> 00:41:18,934
gehersenspoeld voelen?

781
00:41:19,622 --> 00:41:21,668
Na veel zelf-onderzoek en
veel overwegingen

782
00:41:21,668 --> 00:41:23,636
heb ik uiteindelijk toegestemd
om camera's toe te laten

783
00:41:23,636 --> 00:41:26,731
om deze zeer persoonlijke
ervaring te filmen.

784
00:41:37,671 --> 00:41:39,613
Dit is het moment waar
ik de afgelopen twee weken

785
00:41:39,614 --> 00:41:41,823
met evenveel nieuwsgierigheid
als angst

786
00:41:41,824 --> 00:41:43,315
naar toegeleefd heb.

787
00:41:43,574 --> 00:41:44,578
Auditing.

788
00:41:44,579 --> 00:41:45,977
De bedoeling van alle oefeningen

789
00:41:45,978 --> 00:41:47,670
in Moskou zou nu duidelijk moeten worden.

790
00:41:47,946 --> 00:41:50,532
Mij is verteld dat de
hoeveelheid tijd die dit neemt

791
00:41:50,533 --> 00:41:52,793
alles kan zijn tussen twintig
minuten en vijf uur.

792
00:41:53,072 --> 00:41:55,235
De bedoeling is dat ik me
ontspan, me concentreer, en vooral

793
00:41:55,235 --> 00:41:57,700
het proces niet analyseer of bekritiseer,

794
00:41:57,701 --> 00:41:59,639
omdat dat de effectiviteit
tot nul zou reduceren.

795
00:42:00,292 --> 00:42:02,186
In verband met het persoonlijke
karakter van auditing

796
00:42:02,187 --> 00:42:04,215
heb ik het team gevraagd om
de camera's te installeren

797
00:42:04,435 --> 00:42:05,701
en de kamer te verlaten.

798
00:42:43,453 --> 00:42:45,353
Dank je. Wanneer ik je vraag
in de blikjes te knijpen,

799
00:42:45,364 --> 00:42:47,518
geef dan een rustig oplopende druk

800
00:42:47,623 --> 00:42:48,986
totdat je licht knijpt

801
00:42:48,986 --> 00:42:50,028
en ontspan dan weer.

802
00:42:50,360 --> 00:42:52,879
Prima. Haal diep adem

803
00:42:53,326 --> 00:42:54,328
en blaas uit door je mond.

804
00:42:57,646 --> 00:42:59,452
- Oke, je bent niet vermoeid?
- Nee

805
00:42:59,711 --> 00:43:03,695
Enige reden om niet met
de sessie te beginnen? - Nee

806
00:43:03,872 --> 00:43:07,082
Goed. Dit is de sessie.

807
00:43:08,058 --> 00:43:13,715
Goed dan. Wat is de definitie van
het woord 'moment'?

808
00:43:17,284 --> 00:43:18,698
Het verleden.

809
00:43:18,745 --> 00:43:20,453
Wat is de definitie van het woord 'een'?

810
00:43:21,558 --> 00:43:25,112
- e-e-n.
- Het onbepaald lidwoord.

811
00:43:25,550 --> 00:43:28,487
Prima. En wat is de definitie

812
00:43:28,487 --> 00:43:29,897
van het woord 'herinner'?

813
00:43:31,327 --> 00:43:34,714
- Voor de geest halen.
- Prima. Goed dan.

814
00:43:34,802 --> 00:43:36,320
Onze volgende opdracht
luidt als volgt:

815
00:43:37,084 --> 00:43:38,427
Herriner je een moment.

816
00:43:39,011 --> 00:43:41,933
- Eh, mijn bruiloft.
- Dank je.

817
00:43:42,707 --> 00:43:43,800
Herriner je een moment.

818
00:43:45,750 --> 00:43:48,707
Mijn school, de straat
waar de school aan lag,

819
00:43:48,792 --> 00:43:50,709
Hill Street in Glasgow.

820
00:43:51,707 --> 00:43:54,958
Dat ik een ballon vasthield
toen ik een baby was.

821
00:43:55,741 --> 00:43:56,956
Heel goed.

822
00:43:57,446 --> 00:43:59,007
Wat is de definitie van het woord

823
00:43:59,007 --> 00:44:01,208
'communicatie'?

824
00:44:02,116 --> 00:44:03,832
Een idee overbrengen
dat bevestigd wordt.

825
00:44:04,644 --> 00:44:06,449
Herinner je een communicatie.

826
00:44:09,410 --> 00:44:12,983
Dat mijn vader zei dat ik

827
00:44:12,983 --> 00:44:14,270
zijn slimste zoon was,

828
00:44:14,272 --> 00:44:16,334
maar niet de moeite deed
om me ergens op toe te leggen.

829
00:44:16,382 --> 00:44:17,393
Ik begrijp het.

830
00:44:22,074 --> 00:44:23,865
Wat betekent 'confronteren'?

831
00:44:24,965 --> 00:44:26,709
Eh, iets direct onder ogen zien.

832
00:44:27,481 --> 00:44:28,939
En het woord 'te'? T-E?

833
00:44:28,991 --> 00:44:30,839
In de richting van.

834
00:44:30,929 --> 00:44:32,049
En wat is de definitie van

835
00:44:32,064 --> 00:44:35,295
- het woord 'willen'?
- Graag doen.

836
00:44:35,449 --> 00:44:37,976
Goed. Wat zou je graag
willen confronteren?

837
00:44:41,816 --> 00:44:43,813
Met mijn ouders praten.

838
00:44:51,972 --> 00:44:53,443
Wat zou je graag willen confronteren?

839
00:44:55,000 --> 00:44:56,914
Ik zou graag de disfunctionaliteit
willen confronteren

840
00:44:56,914 --> 00:44:58,587
die ik met mijn oudste broer heb.

841
00:45:00,852 --> 00:45:05,581
- Goed. Ik wil iets met je doen.
- Oke

842
00:45:06,117 --> 00:45:07,484
- Ik wil dat verdriet oppakken--
- Ja

843
00:45:07,484 --> 00:45:10,038
- aangaande je broer, oke?

844
00:45:10,389 --> 00:45:11,901
Ik wil het nader bekijken en

845
00:45:11,901 --> 00:45:13,415
het met jou onderzoeken.

846
00:45:13,772 --> 00:45:15,177
Goed. Laten we dit doen.

847
00:45:15,215 --> 00:45:18,432
Was dat een breuk in affiniteit?
...realiteit?

848
00:45:18,947 --> 00:45:21,745
...communicatie? ...begrip?

849
00:45:22,760 --> 00:45:23,958
Goed. Ik heb het als

850
00:45:23,958 --> 00:45:25,620
een breuk in communicatie.

851
00:45:27,160 --> 00:45:28,983
Ik zou graag een betere broer willen zijn.

852
00:45:28,983 --> 00:45:31,121
Misschien deze lage disfunctionaliteit.

853
00:45:31,321 --> 00:45:33,104
Omdat we, wanneer we elkaar aankijken,

854
00:45:33,753 --> 00:45:37,213
precies weten wat er aan de hand is

855
00:45:37,670 --> 00:45:39,960
en hij weet dat hij er nooit
iets over kan zeggen,

856
00:45:40,476 --> 00:45:42,321
omdat, zodra hij zijn gedachten
onder woorden brengt,

857
00:45:43,871 --> 00:45:45,495
hij eraan zal beginnen
te denken.

858
00:45:45,807 --> 00:45:46,845
Omdat gedachten slechts
in je hoofd zitten,

859
00:45:46,846 --> 00:45:48,774
kun je ze in donkere
hoeken verbergen.

860
00:45:49,265 --> 00:45:50,665
Op het moment dat je hoort
dat je stem ze uitspreekt

861
00:45:50,665 --> 00:45:53,309
geeft dat ze een geloofwaardigheid
en een gewicht, een massa.

863
00:45:55,673 --> 00:45:57,432
Dus, weet je, rommelen we maar voort.

864
00:45:59,155 --> 00:46:00,667
Ik begrijp het.

865
00:46:01,104 --> 00:46:02,417
Hoe ziet dat er nu uit?

866
00:46:05,529 --> 00:46:08,529
- Beter...Ik voel me fysiek lichter.
- Oke

867
00:46:08,789 --> 00:46:10,044
Ik neem aan dat
mijn naald zweeft.

868
00:46:10,145 --> 00:46:12,306
Inderdaad. Hee.

869
00:46:13,786 --> 00:46:15,158
Een beetje licht in mijn hoofd.

870
00:46:15,190 --> 00:46:19,372
- Oh, dat gebeurt wel eens.

871
00:46:19,414 --> 00:46:20,440
- Oke

872
00:46:23,089 --> 00:46:24,335
Einde van de sessie.

873
00:46:25,257 --> 00:46:27,549
Absoluut geweldig!
Ik had niet verwacht,

874
00:46:27,779 --> 00:46:30,883
ik had niet méér kunnen verwachten.

875
00:46:30,984 --> 00:46:33,084
Ik ben er helemaal verrukt over,
om je de waarheid te vertellen.

876
00:46:34,403 --> 00:46:35,029
Dat was het.

877
00:46:35,404 --> 00:46:37,201
Dat is het grote mysterie
van auditing.

878
00:46:37,201 --> 00:46:38,736
Kun je nu begrijpen wat ze

879
00:46:38,736 --> 00:46:40,262
aan het onderwijzen
waren in Moskou?

880
00:46:41,864 --> 00:46:45,248
Ik moest ieder woord
in iedere vraag begrijpen.

881
00:46:45,251 --> 00:46:47,190
Laat me eerst even de
woorden doornemen.

882
00:46:47,194 --> 00:46:48,984
Wat betekent 'confront'?

883
00:46:49,326 --> 00:46:50,833
We hebben een woordenboek nodig.

884
00:46:50,794 --> 00:46:52,787
Zorg er altijd voor dat je ieder

885
00:46:52,788 --> 00:46:54,271
woord opheldert dat je
niet volledig begrijpt.

886
00:46:54,272 --> 00:46:55,771
Heb je 'uitputting' opgezocht?

887
00:46:55,999 --> 00:46:56,684
Ja?

888
00:46:56,887 --> 00:46:58,367
Iedere vraag moest op precies

889
00:46:58,367 --> 00:46:59,708
dezelfde manier gesteld worden.

890
00:46:59,718 --> 00:47:01,188
Herinner je een communicatie.

891
00:47:01,398 --> 00:47:02,193
Vliegen vogels?

892
00:47:02,194 --> 00:47:03,202
Waarom weet je niet of

893
00:47:03,203 --> 00:47:04,167
vogels vliegen of niet?

894
00:47:04,367 --> 00:47:05,632
Herinner je een communicatie.

895
00:47:06,310 --> 00:47:07,056
Ik vlieg.

896
00:47:07,056 --> 00:47:07,782
Oke.

897
00:47:09,023 --> 00:47:10,362
Je bent niet
werkelijk geïnteresseerd

898
00:47:10,363 --> 00:47:13,019
- in het antwoord, is het wel?
- Nee

899
00:47:13,313 --> 00:47:14,376
Niet werkelijk.

900
00:47:14,376 --> 00:47:15,904
De enige reactie die
de auditor interesseert

901
00:47:15,905 --> 00:47:17,211
is de E-meter.

902
00:47:17,660 --> 00:47:19,470
Wat zou je graag willen confronteren?

903
00:47:19,932 --> 00:47:22,094
Met mijn ouder praten.

904
00:47:23,273 --> 00:47:24,096
Oke.

905
00:47:26,738 --> 00:47:28,568
Dus hier ben ik dan
aan het einde van deze reis,

906
00:47:28,898 --> 00:47:30,532
de meest unieke van alle reizen.

907
00:47:30,792 --> 00:47:32,171
Wat denk ik ervan?

908
00:47:32,171 --> 00:47:34,058
Iedereen die ik ontmoet heb
beweerde dat

909
00:47:34,058 --> 00:47:36,225
deze religie hem geholpen heeft
om vrede met zichzelf te hebben,

911
00:47:36,225 --> 00:47:40,223
wat vervolgens geleid heeft
tot hun eigen spirituele verlichting.

913
00:47:40,223 --> 00:47:42,054
De grote vraag is deze:

914
00:47:42,569 --> 00:47:44,567
Heb IK god verkregen via
de leerstellingen van

915
00:47:44,567 --> 00:47:45,712
L. Ron Hubbard?

916
00:47:45,712 --> 00:47:47,159
Nou ja, binnen twee weken,

917
00:47:47,159 --> 00:47:49,462
dat is veel gevraagd voor
welke religie dan ook.

918
00:47:49,462 --> 00:47:51,536
Wat ik ervaren heb is
op zijn minst

919
00:47:51,773 --> 00:47:54,424
dat Scientology de
levens van mensen verbetert,

920
00:47:54,424 --> 00:47:56,037
de levens van echte mensen.

921
00:47:56,631 --> 00:47:58,844
Zal ik mijn studie van
Scientology voortzetten?

922
00:47:59,097 --> 00:48:00,691
Weet je... ik heb geen idee.

923
00:48:01,337 --> 00:48:03,534
Scientology is nog steeds een vies woord.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.